Källinventering

K¨llakademin

Registrera nya källobservationer:

länk till inmatningsformulär

Visa SGU's källarkiv

Tidigare observationer insamlade via crowdsourcing

högerklicka och välj reload frame för att se nyligen inlagd observation

ladda ner källpositioner i kml format

ladda ner källor i excel format