true false 1 March 2014 28 February 2015 28 February 2015 true false SC373382 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure SC373382 2014-02-28 SC373382 2015-02-28 SC373382 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:RestatedAmount 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:RestatedAmount 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass1 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass2 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass3 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass4 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass5 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:CompanySecretary 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:RegisteredOffice 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2015-02-28 SC373382 uk-bus:MainBusiness 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:EntityBankers 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:HighestPaidDirector 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2015-02-28 SC373382 uk-countries:UnitedKingdom 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-countries:Europe 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-countries:NorthAmerica 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-countries:SouthAmerica 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-countries:Asia 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-gaap:AllAssociates 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2014-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2015-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 uk-bus:Director1 2014-03-01 2015-02-28 SC373382 2013-02-28 SC373382 2014-02-28 SC373382 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:RestatedAmount 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:RestatedAmount 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:NetGoodwill 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:PlantMachinery 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:Vehicles 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:FixturesFittings 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:OtherProvisions 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:WithinOneYear 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:AfterOneYear 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:CompanySecretary 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:RegisteredOffice 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-02-28 SC373382 uk-bus:MainBusiness 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:EntityBankers 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-02-28 SC373382 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-02-28 SC373382 uk-countries:UnitedKingdom 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-countries:Europe 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-countries:NorthAmerica 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-countries:SouthAmerica 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-countries:Asia 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-gaap:AllAssociates 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2013-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2014-02-28 SC373382 dpl-gaap:CostSales 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-03-01 2014-02-28 SC373382 uk-bus:Director1 2013-03-01 2014-02-28
William Reid Consultancy Limited
Abbreviated accounts
For The Year Ended 28 February 2015
Abbreviated Balance Sheet
2015 2014
Notes £ £ £ £
FIXED ASSETS
Tangible assets 2 2,362 2,952
2,362 2,952
CURRENT ASSETS
Debtors - 20,553
Cash at bank and in hand 11,788 133,057
11,788 153,610
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (7,024) (21,226)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 4,764 132,384
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 7,126 135,336
PROVISIONS FOR LIABILITIES
Deferred Taxation - (590)
NET ASSETS 7,126 134,746
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 3 10 10
Profit and Loss account 7,116 134,736
SHAREHOLDERS' FUNDS 7,126 134,746
Page 1
For the year ending 28 February 2015 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges his responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime.
On behalf of the board
Mr William Reid
29/10/2015
Page 2
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention.
Statement of Cash Flow
The company has taken advantage of the exemption in Financial Reporting Standard No.1 from the requirement to produce a cash flow statement on the grounds that it is a small company.
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Tangible Fixed Assets and Depreciation
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is provided at rates calculated to write off the cost of the fixed assets, less their estimated residual value, over their expected useful lives on the following bases:
Plant & Machinery 20% Reducing Balance
Deferred Taxation
The charge for taxation takes into account taxation deferred as a result of timing differences between the treatment of certain items for taxation and accounting purposes. In general, deferred taxation is recognised in respect of timing differences that have originated but not reversed at the balance sheet date. However, deferred tax assets are recognised only to the extent that the directors consider that it is more likely than not that there will be suitable taxable profits from which the future reversal of the underlying timing differences can be deducted. Deferred taxation is measured on a non-discounted basis at the tax rates that are expected to apply in periods in which the timing differences reverse, based on tax rates and the law enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
Tangible Assets
Total
Cost £
As at 1 March 2014 5,733
As at 28 February 2015 5,733
Depreciation
As at 1 March 2014 2,781
Provided during the period 590
As at 28 February 2015 3,371
Net Book Value
As at 28 February 2015 2,362
As at 1 March 2014 2,952
Page 3
Share Capital
Value Number 2015 2014
Allotted, called up and fully paid: £ £ £
Ordinary shares 1.000 10 10 10
Controlling Party
During the period under review Mr W Reid owned 80% of the share capital of the company represented by 8 ordinary shares of £1 each.
Page 4