true 1 January 2014 31 December 2014 31 December 2014 true false 07515236 true iso4217:GBP iso4217:EUR iso4217:USD xbrli:shares xbrli:pure xbrli:pure 07515236 2013-12-31 07515236 2014-12-31 07515236 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:RestatedAmount 2013-12-31 07515236 uk-gaap:RestatedAmount 2014-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2013-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2014-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2013-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2014-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2013-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2014-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2014-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2014-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2014-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2014-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2013-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2014-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2013-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2014-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2013-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass1 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass2 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass3 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass4 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass5 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:CompanySecretary 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:RegisteredOffice 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2014-12-31 07515236 uk-bus:MainBusiness 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:EntityBankers 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:HighestPaidDirector 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:AllEntityOfficers 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2014-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2014-12-31 07515236 uk-countries:UnitedKingdom 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-countries:Europe 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-countries:NorthAmerica 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-countries:SouthAmerica 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-countries:Asia 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:AllSubsidiaries 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-gaap:AllAssociates 2014-01-01 2014-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2013-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2014-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2014-01-01 2014-12-31 07515236 dpl-gaap:DistributionCosts 2014-01-01 2014-12-31 07515236 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2014-01-01 2014-12-31 07515236 uk-bus:Director1 2014-01-01 2014-12-31 07515236 2012-12-31 07515236 2013-12-31 07515236 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:RestatedAmount 2012-12-31 07515236 uk-gaap:RestatedAmount 2013-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2012-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2013-12-31 07515236 uk-gaap:NetGoodwill 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:OtherIntangibleFixedAssets 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2012-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2012-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-12-31 07515236 uk-gaap:DevelopmentCosts 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2012-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2012-12-31 07515236 uk-gaap:LandBuildings uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2012-12-31 07515236 uk-gaap:PlantMachinery 2013-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2012-12-31 07515236 uk-gaap:Vehicles 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2012-12-31 07515236 uk-gaap:FixturesFittings 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2012-12-31 07515236 uk-gaap:ComputerEquipment 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2012-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesListedFixedAssetInvestments 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2012-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:SharesUnlistedFixedAssetInvestments 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2012-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:FixedAssetInvestmentsOtherThanSharesIncludingLoans 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2012-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForBadDebts 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2012-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:ProvisionsForDeferredTaxation 2013-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2012-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:OtherProvisions 2013-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2012-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:WithinOneYear 2013-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2012-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:AfterOneYear 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares 2012-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass1 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass2 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass3 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass4 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:OrdinaryShareClass5 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass1 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass2 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass3 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass4 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:PreferenceShareClass5 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:CompanySecretary 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:RegisteredOffice 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:EntityAccountantsOrAuditors 2013-12-31 07515236 uk-bus:MainBusiness 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:EntityBankers 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:EntityLawyersOrLegalAdvisers 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForAmortisationImpairment uk-gaap:BeforeAnyAdjustmentsForExceptionalItems 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:HighestPaidDirector 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsPaid 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllOrdinaryShares uk-gaap:DividendsProposed 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:AllEntityOfficers 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2012-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:InvestmentProperties 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2012-12-31 07515236 uk-gaap:IntellectualProperty 2013-12-31 07515236 uk-countries:UnitedKingdom 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-countries:Europe 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-countries:NorthAmerica 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-countries:SouthAmerica 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-countries:Asia 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-countries:RestWorldOutsideUK 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:OwnedOrFreeholdTangibleFixedAssets 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:LeasedTangibleFixedAssets 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:AllSubsidiaries 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-gaap:AllAssociates 2013-01-01 2013-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2012-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2013-12-31 07515236 dpl-gaap:CostSales 2013-01-01 2013-12-31 07515236 dpl-gaap:DistributionCosts 2013-01-01 2013-12-31 07515236 dpl-gaap:AdministrativeExpenses 2013-01-01 2013-12-31 07515236 uk-bus:Director1 2013-01-01 2013-12-31
Registered number: 07515236
Stuart-King & Partners Limited
Abbreviated accounts
For The Year Ended 31 December 2014
Panthera Limited

Chartered Management Accountants

The Manor
Main Street
Grove, Wantage
Oxfordshire
OX12 7JJ
Abbreviated Balance Sheet
2014 2013
Notes £ £ £ £
CURRENT ASSETS
Debtors 120 120
Cash at bank and in hand 18,038 24,293
18,158 24,413
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year (17,783) (23,625)
NET CURRENT ASSETS (LIABILITIES) 375 788
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES 375 788
NET ASSETS 375 788
CAPITAL AND RESERVES
Called up share capital 2 2 2
Profit and Loss account 373 786
SHAREHOLDERS' FUNDS 375 788
For the year ending 31 December 2014 the company was entitled to exemption from audit under section 477 of the Companies Act 2006 relating to small companies.
Director's responsibilities
  • The member has not required the company to obtain an audit in accordance with section 476 of the Companies Act 2006.
  • The director acknowledges her responsibilities for complying with the requirements of the Act with respect to accounting records and the preparation of accounts.
  • These abbreviated accounts have been prepared in accordance with the provisions applicable to companies subject to the small companies' regime and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective 2008).
On behalf of the board
Ms Kathleen Stuart-King
15/04/2015
Page 1
Notes to the Abbreviated Accounts
Accounting Policies
Basis of Preparation of Financial Statements
The financial statements are prepared under the historical cost convention and in accordance with the Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective April 2008).
Turnover
Turnover comprises the invoiced value of goods and services supplied by the company, net of Value Added Tax and trade discounts.
Share Capital
Value Number 2014 2013
Allotted, called up and fully paid: £ £ £
Ordinary shares 1.000 2 2 2
Page 2