Illas Cíes

Illas Cíes

As Illas Cíes, chamadas no pasado Illas de Baiona&nbsp;forman un arquipélago situado na boca da&nbsp;ría de Vigo, pertencente ás&nbsp;Rías Baixas, na&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra">provincia de Pontevedra</a>,&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Galiza">Galiza</a>. As&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Illa">illas</a>&nbsp;pertencen ao concello de&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo">Vigo</a>, aínda que eclesiasticamente pertencen á parroquia de Santiago de Cangas e Illas Cíes de&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Cangas">Cangas</a>. Foron declaradas&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Parque_natural">parque natural</a>&nbsp;en&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/1980">1980</a>, e están incluídas no&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_das_Illas_Atl%C3%A1nticas">Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galiza</a>&nbsp;creado o 1 de xullo de&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/2002">2002</a>. Son tamén unha&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Zona_especial_de_conservaci%C3%B3n">zona especial de conservación</a>&nbsp;(ZEC) e, polas importantes colonias de aves mariñas, contan coa declaración de&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_as_aves">Zona de Especial Protección para as Aves</a>&nbsp;da&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Rede_Natura_2000">Rede Natura 2000</a>.<div><br></div><div><i>Fonte:&nbsp;<a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADes" target="_blank">https://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADes</a></i></div>