Psykolog i Stockholm

Psykolog Stockholm - Vi hoppas kunna hjälpa dig att må bättre

Har du gått i tankarna att du kanske skulle behöva någon att få prata ut med?

Psykolog Stockholm är leg psykologer med kompetens att få dig att må bättre igen.

psykolog-[location]

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra psykologer har yrkesutbildning och kliniska färdigheter att hjälpa människor att lära sig hantera psykisk ohälsa och dåligt mående. Efter 5 år av utbildning och PTP-tjänstgöring, blir man legitimerad av socialstyrelsen.

Psykologer kan jobba med en massa olika tekniker, utifrån den bästa tillgängliga forskningen.

Hur kan vi då hjälpa dig som bor i Stockholm

Psykologer har stor kompetens och kan behandla olika typer av psykisk ohälsa. En del människor vill prata med en psykolog då de kännt sig deprimerade, arg eller ängslig under lång tid. De kan vilja ha hjälp för ett kroniskt tillstånd som stör deras liv eller fysisk hälsa. Andra kan ha tillfälliga problem som de vill ha hjälp med att få bukt med, till exempel att gå igenom en skilsmässa eller att sörja en familjemedlems död.

Våra psykologer här i Stockholm kan hjälpa människor att hantera jobbiga situationer, bli av med ett missbruk, hantera kroniska sjukdomar eller hjälpa dem att komma över något som hindrar dem från att nå sina mål i livet.

Hjälp att hitta en bra psykolog Stockholm

bra-psykolog-stockholm

När det är dags att välja en psykolog i Stockholm, är det bra att först se om den typ av behandling de har att erbjuda är något som passar dig.

Under har vi spaltat upp på vanliga terapiformer. KBT är nog den vanligaste av dagens terapimetoder.

Här är olika former av terapi som vi på Psykolog Stockholm jobbar med

 

Bästa psykolog i Stockholm

bästa-psykolog-[location]

Vi på Psykolog Stockholm kan hjälpa till med en rad hälsoproblem och använda ett brett sortiment av evidensbaserade behandlingar för att hjälpa människor att förbättra sina liv. Den typ av behandling en psykolog jobbar med är oftast en form av psykoterapi. Det finns många olika behandlingsformer, men psykologen brukar använda den form som bäst passar patientens egenskaper och preferenser.

Kognitiv Beteendeterapi - KBT

iFrame

KBT är en kortsiktig målorienterad psykoterapibehandling. Den fokuserar på att lösa problem ochman jobbar oftast med små enkla övningar och hemuppgifter för att lösa problem.

Målet är att förändra mönster för tänkande eller beteende som ligger bakom patientens KBT används för att hjälpa till att behandla ett väldigt brett spektrum av problem i personens liv. Allt från sömnproblem till problem med användning av droger och alkohol, eller problem med ångest och depression.

KBT fungerar genom att förändra patientens attityder och beteende.

Genom att fokusera på invanda beteenden, jobbiga situationer och tankar kan man efter några tillfällen lösa upp en knut som gjort att det känts jobbigt.

psykologmottagning-[location]

KBT - En snabb terapiform

En enorm fördel med kognitiv beteendeterapi är att den tenderar att vara kort och tar oftast 5-10 månader för att bli av med de flesta känslomässiga problem. Klienten deltar i en>ca en möte per vecka, där varje möte varar ca 50 minuter. Under denna tid arbetar patienten och terapeuten gemensamt för att förstå vad problemen är och utveckla nya strategier för att hantera dem. Kognitiv terapi introducerar patienten till en mängd olika principer som de kan använda när de behöver.

Kognitiv beteendeterapi ses ofta som en kombination av beteendeterapi och psykoterapi. Psykoterapi betonar vikten av den personliga betydelsen vi lägger på saker och hur tänkande mönster börjar redan i barndomen. Beteendeterapi lägger stor vikt vid förhållandet mellan våra problem, vårt beteende och våra tankar. De flesta psykologer som utövar kognitiv beteendeterapi personifierar och anpassar terapin till specifika behov och personlighet hos varje patient.

Så fungerar terapi hos oss på Psykolog Stockholm

Terapi kan vara för en enskild individ, par, familj eller annan grupp. Vissa behandlare har utbildats till att använda hypnos, vilket forskning har visat sig fungera riktigt bra för ett brett spektrum av problematik, ink smärta, ångestproblematik och nedstämdhet.

För vissa är terapi och medicin den behandlingskombination som ger bäst resultat. Om klienten vill testa medicinering, jobbar terapeuten tillsammans med primärvårdspersonal, barnläkare och en psykiater om deras övergripande behandling.

Du kan välja en privat psykolog Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=LxW9ZTCiaVk

Många psykologer har sin egna praktik eller arbetar med en grupp andra terapeuter eller vårdgivare. Att välja vilken terapeut som passar dig bäst, gör du enklast genom att kolla runt lite innan om vilken terapiform de sysslar med.

 

Psykolog prisbild

https://www.youtube.com/watch?v=3zc83tJhErw

Priset för att gå till en legitimerad psykolog kan skilja en del, beroende på vem du går till.

Att välja en privatpraktiserande psykolog är som att välja de mesta annat privat, d.v.s. psykologen sätter själv priset på dennes tjänst.

Kontakta en psykolog du valt ut och fråga om priset per session.

[map]

Du kan även kontakta oss här

 

Legitimerad Psykolog Stockholm

psykolog stockholm
psykolog stockholm pris
psykolog stockholm landsting
psykolog i stockholm
psykolog stockholm ungdom
psykolog stockholm h�gkostnadsskydd
psykolog stockholm frikort
psykolog stockholm unga vuxna
psykolog stockholm kbt
psykolog stockholm relationer
psykolog stockholm s�der
psykolog parterapi stockholm
hitta psykolog i stockholm
psykolog l�kare stockholm
duktig psykolog stockholm
jourhavande psykolog stockholm
psykolog psykoterapeut stockholm
psykolog stockholms l�n
psykolog ungdomsmottagning stockholm
bra psykolog stockholm

Psykolog i Stockholm